Ürün ve hizmet üreten tesislerin makine ve ekipmanlarının periyodik bakım ve onarım hizmetleri rekabetin arttığı günümüzde büyük önem kazanmıştır. Firmalar gider kalemlerinde yüksek yekün gösteren bakım-onarım hizmetlerini ve yedek parça teminlerini artık dış kaynaklardan temin ederek(outsource) üretimde kalite, hız ve maliyeti önemli bir katma değer olarak hissetmektedirler.

Geleneksel anlayış içerisinde üretim, hizmet ve bakım konuları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Bu felsefe: “Ben üretir ve hizmet sunarım, o arızaya bakar” zihniyetidir. Uygulamaya çalıştığımız bakım kavramımızda ise herkesin sürece katılımı hedeflenir. Bu sistem genellikle, “Topyekûn katılımı sağlayan Yalın Bakım” diye tanımlanabilir. Hedef makine ve ekipman verimliliğini maksimuma çıkarmak ve duruşları ortadan kaldırmaktır.

Gereklilik ve Koşulları
- Sistematiklik,
- Sabırlı ve ısrarcı olmak,
- Kişisel disiplin,
- Yalınlık (sadelik),
- Sürekli gelişme,
- İşbirlikçilik

Temel Kavramları
- Toplam makine ve ekipman verimliliğini maksimize etmek,
- Makine ve ekipmanların tüm ömrünü kapsayan bir bakım sistemi kurmak,
- Bakım uygulamasının sadece bakım ünitesinin görevi değil, mühendislik, işletme, satın alma, stok kontrol ünitelerinin ortak görevi olduğu anlayışını vermek,
- Üst yönetimden en alt kademeye kadar bütün çalışanların iştirakini sağlamak,
- Küçük takım (çember-ekip) çalışmaları ile bireylerin sorumluluk duygularını ve motivasyonlarını geliştirerek, koruyucu bakımların etkinliğini ve kalitesini arttırmaktır.