Serviste iken kaza yapan araç çekilerek karoser atölyesine getirildikten sonra hasar durumu ve değişecek parçaların tespiti Hasar Uzmanlarımızca yapılır. Yapılan tespitten sonra hasarlı kısımlar sökülür, düzeltmeler yapılır. Parça hazırlamada hazırlanan veya tedarik edilen yeni ürünler montaj edilir. Araç boyanarak son kontrol işlemi yapıldıktan sonra temizlenir ve müşteriye teslim edilir.
Araçların Renk Değişimi

Hasarlı ve değişmesi gereken kısımlar tespit edilerek iş formlarına göre karoser işlemleri yapılır. Boya için hazırlanan araç üzerinde söküm işlemi yapılır. Araç yüzeyi komple zımparalanarak astar boyası atılır ve fırınlanır. Fırınlama işlemi bittikten sonra araç, desenine göre boyanır ve fırınlama yapılır. Boyanan araç fırından çıkarılır ve araç üzeri yazılar yapıştırılır. Son kontrolden sonra araç temizlenerek müşteriye teslim edilir.