smiling_team_top-down smiling_team_top-down

BOYS UYGULAMALARI

Garaj ve işletmelerimizde bulunan araç, makine ve ekipman sistemleri gibi tüm varlıklarımızın bakım süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesine, bakım işlerinin zamanında yapılmasına, yapılan bakım işlerinin takip edilebilmesine ve bakımların daha ekonomik yapılabilmesine yardımcı olmak amacı ile BOYS –Bakım Onarım Yazılımını bünyemizde kullanmaktayız.

BOYS ile garaj ve işletmelerimizdeki Arızi Bakım, Koruyucu Bakım, Kestirimci Bakım, Planlı Bakım, İmalat ve Genel Duruş gibi tüm bakım süreçleri yönetebilmekte ve yapılan bu bakımlar sağlıklı bir şekilde maliyetleri ile birlikte takip edilebilmektedir.

BOYS işletmemizde kullanılan kestirimci bakım, scada ve otomasyon sistemleriyle de entegre çalışıp otomatik iş emri oluşturabilmektedir. Oluşturulan bu iş emirleri ile ilgili sistemde uyarı oluşturarak bakım personelini uyarır ve bakım sürecini takip eder.

BOYS; oldukça gelişmiş analiz yetenekleri ile bakım personelimizin performansının izlenmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde bizlere önemli bilgiler sunarak bir karar destek sistemi oluşturmuştur.

Ayrıca, BOYS’tan aldığımız bilgilerle imalat ve parça hazırlama departmanlarını besleyerek imalat planlamada daha fazla verim elde ettik. Sağlanan bu iyileştirmeler işletmemizi daha verimli bir işletme haline getirerek, işletmemizde uyguladığımız TPM çalışmaları için kritik veriler sunarak bakım departmanın işletmenin en önemli departmanı haline gelmesini sağlanmıştır.

İşletmemize Sağladığı Faydalar
o Bakım maliyetlerinde %15-%30 tasarruf
o Yedek parça stok maliyetlerinde %15-%20 azalma
o Duruş sürelerinde en az %25 azalma
o Arıza sayısında %40-%80 azalma
o Arızaya müdahale süresinde azalma
o Bakım bilgilerini detay bazda, istenildiği anda, doğru olarak analiz edebilme imkanı
o Denetimlerde bakım açısından şirketin olumlu vizyon sunması
o Bakım bütçelerinin daha sağlıklı bir şekilde oluşturulup yönetilmesi
o Bakım planlaması yapabilme imkanı
o Bakım personelinin eğitim ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi
o Şirketin kurumsal yapısına katkıda bulunması