İett Karoser fabrikasında 6 ay boyunca yoğun emek ile uyguladığımız 5S çalışmalarının öncelikli hedefi temiz ve düzenli bir ortam oluşturmaktır. 5S de her şeyin yeri tanımlıdır ve her şey tanımlı olduğu yerdedir.

 

5S NEDİR?

S1 SEİRİ --- SINIFLANDIR (AYIKLA)

S2 SEİSO --- SİL (TEMİZLE)

S3 SEİTON --- SIRALA (SIRALA)

S4 SEİKETSU --- STANDARTLAŞTIRMA

S5 SHİTSUKE --- SÜRDÜRMEK


5S’İN FAYDALARI;

- Katma değeri olmayan işlerin azaltılması
- Çalışanlardan ve tedarikçilerden kaynaklanan hataların azalması
- Yeni işe başlayanların adaptasyon ve eğitim zamanının azalması
- Malzeme arama zamanının azalması
- Stok miktarının azalması
- Gereksiz insan hareketleri ve araç trafiğinin azalması
- İşe ayrılan alanın genişlemesi
- İş güvenliği ve moralin artması
- Ürün kalitesinin artması
- Ekipman ömrünün uzaması5S ölçülebilir faydalar sağlar. Bunun için değerlendirme kıstasları belirlemek gerekir. Örneğin 5S öncesinde ve 5S iyileştirmeleri sonrasında malzemeleri yerine koymak için gereken zamanın ölçülerek karşılaştırılması yapılabilir. Uzun vadeli faydalar için de yerleşim ile ilgili iş kazalarının karşılaştırması yapılabilir. Düzenli bir iş yerinde çalışanları eğitmek çok daha kolay ve hızlı olur.

5S’in faydasını ölçmenin diğer bir yolu da fotoğraf çekmektir. Fotoğraflar iş yerinin temizlik ve düzeninin iyileşmesini en etkin bir şekilde göz önüne serer. Somut ölçümler fotoğrafların tamamlayıcısıdır ve 5S’in sürdürülmesi için itici güç sağlarlar.